Ρεθυμνο Ιουνιος 2019

Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο

Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευροωτολογίας

Πρόεδρος
Γραμματέας
A’ Αντιπρόεδρος
B’ Αντιπρόεδρος
Γραμματέας Δ.Σ.
Ειδικός Γραμματέας
Ταμίας

Δημήτριος Μπαλατσούρας
Κωνσταντίνος Μάρκου
Χαρίτων Παπαδάκης
Γεώργιος Ψύλλας
Νικόλαος Μαρουδιάς
Ιωάννης Ε. Ξενέλης
Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα

 

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Ευάγγελος Δανδουλάκης
Πολυξένη Γκαμπλιά
Φωκίων Σεφερλής
Μαρία Κασάπη
Λητώ Τζαγκαρουλάκη