Ρεθυμνο Ιουνιος 2019

Θεματολογία

 • Αλλεργική Ρινίτιδα
 • Εμβοές
 • Ακουστικά Βαρηκοΐας
 • Βαρηκοΐα Ενηλίκων
 • Παιδική Βαρηκοΐα
 • Αιφνίδια Βαρηκοΐα
 • Ίλιγγος
 • Νόσος του Meniere
 • Χρόνια Μέση Ωτίτιδα
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Διαταραχές Ισορροπίας
 • Πρόγραμμα EVOTION