Ρεθυμνο Ιουνιος 2019

Σημαντικές Ημερομηνίες

Εγγραφές

A’ περίοδος εγγραφών έως 21/04/2019

Υποβολή Περιλήψεων

Υποβολή Περιλήψεων έως 21/04/2019

Υποβολή Περιλήψεων έως 03/05/2019

Set up

Διαμόρφωση έκθεσης 06/06/2019

Λειτουργία έκθεσης από 7 εως 9/06/2019

Αποψίλωση έκθεσης 09/06/2019

Λειτουργία Συνεδρίου

Από 07/06/2019 έως 09/06/2019